Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
OY KULLANDI�INIZ ���N TE�EKK�R EDER�Z
Ma� Sonu�lar�
K�rg�zistan - T�rk Birli�i

K�rg�zistan

K�rg�zistan

K�rg�zistan, Orta Asya'da bir ülkedir. K�rg�zistan, (Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey K�br�s Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye, ve Türkmenistan ile birlikte) günümüzdeki yedi ba��ms�z Türk devletlerinden biri olup Türk Kene�i ve TÜRKSOY'un üyesidir. Denize k�y�s� olmayan ülkenin kom�ular� kuzeyde Kazakistan; bat�da Özbekistan, güneybat�da Tacikistan ve güneydo�uda Çin Halk Cumhuriyeti'dir.

K�rg�zistan, "K�rg�z ülkesi" anlam�na gelir. K�rg�z isminin kökeni hakk�nda ise birkaç teori mevcuttur. Bunlardan birincisi -iz eki (iki - iz = ikiz vb.) alm�� "k�rk"t�r. Yani K�rk-�z, "K�rklar"d�r[3] Bir ba�ka teoriye göre de "K�rg�z" ad�, "k�rk uz" yani "k�rk boy" anlam�na gelmektedir ve K�rg�z bayra��ndaki k�rk kollu güne� de bu k�rk boyu temsil etmektedir. Konu ile ilgili di�er bir teori de Prof. Dr. Nadir Devlet'in Ça�da� Türkiler kitab�nda geçmektedir. O da K�rg�z ad� Türkçede k�r - gez'mekten geldi�ini söylemi�tir.

Kaynak: www.wikipedia.org

 

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.