Menüler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
Maç Sonuçları
Altay Cumhuriyeti - Türk Birliği

Altay Cumhuriyeti

Altay Cumhuriyeti
 
Orta Asya’da Asya kıtasının coğrafî merkezinin hemen kuzeyinde yer almaktadır. Batıda Kazakistan, kuzeyde Rusya Federasyonu, doğuda Tuva ve Hakas Türk Cumhuriyetleri, güneyde Moğolistan, Doğu Türkistan ve Kazakistan ile komşudur. Yüzölçümü 92.902 km2 olan Altay Cumhuriyeti’nin nüfusu 198,1 bin olup, 70 yıllık komünist düzende buraya sürgün edilmiş 38 çeşit millet yaşamaktadır. Nüfusun 60’ını Ruslar, 31’ini Altay Türkleri oluşturmaktadır.
 
Başkenti Gorno-Altay’dır. Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Şamanizm dinleri yaygındır. Dilleri Türkçe’dir. 
 
SSCB’nin dağılmasından sona 1991 yılında muhtar, 1992 yılında Rusya Federasyonu’na bağlı Özerk Cumhuriyet hâline gelen Altay Cumhuriyeti’nin en büyük problemi nüfusun 60’ının Rus olmasıdır. Bu durum Altay Parlâmentosu ve devlet kadrolarına yansımış olup, Cumhuriyet’te Ruslar ezici bir çoğunluğa ve kontrole sahipti. 
 
Cumhuriyette milliyetçilik akımı, Türk dil ve kültürünü muhafaza çok güçlü olup, tam bağımsız ve Rus’suz bir Altayeli’ne kavuşmak için faaliyet gösteren birçok kişi ve kuruluşlar aktif çalışmalarını sürdürmektedirler.
 
Ancak bugünkü şartlar gereği Ruslar’la iyi geçinmek zorunda olduklarından “millî” direniş zayıf görünmektedir.
 
Parlâmentodaki Türk milletvekilleri içinde bağımsızlı hareketleri mevcut olup, “Altay Halk Cephesi” bu kuruluşların başını çekmektedir. Altay Cumhuriyeti’nde çok güçlü ve büyük taraftarı bulunan “Altay Halk Cephesi” maddî destekten yoksundur. Maddî destek sağlayacakları ve yol gösterecekleri aramaktadır.
 
Bütün bunlara rağmen Devlet Başkanı önderliğinde hükümet yurt dışında elçi bulundurmak kararını almış, bu amaçla TC Dışişleri Bakanlığı’na müracaat bile yapılmıştır. 1,5 yıl geçmesine rağmen netice alınamamıştır. 
 
 
 Kaynak: http://www.kulturportali.gov.tr/medya/dokuman/dokumandetay/1119
SıraBaşlık

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
LİBYA GERÇEĞİ....
Prof.Dr.Fethi GEDİKLİ
ZÜHDΒNİN ŞEYHİNE YAKTIĞI AĞIT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
© Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - Tüm hakları saklıdır.