Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
Ma� Sonu�lar�
Da��stan Cumhuriyeti - T�rk Birli�i

Da��stan Cumhuriyeti

Da��stan Cumhuriyeti

Ba�kenti Mohaçkale olan Da��stan Cumhuriyeti 20 Ocak 1921 y�l�nda kurulmu� olup, yüzölçümü 50.300 km2’dir. Nüfusu 1.802.000 olan Da��stan Cumhuriyeti’nde irili ufakl� de�i�ik 30’dan fazla halk bulunmaktad�r.
 
Da��stan Cumhuriyeti’nde Türkler ço�unlu�u te�kil etmektedir. Kumuk Türkleri, Nogay Türkleri, Türkmenler da��n�k hâlde Da��stan Cumhuriyeti’nde ya�amaktad�rlar.

 

Kaynak: http://www.kulturportali.gov.tr/medya/dokuman/dokumandetay/1119

 

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.