Menüler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
OY KULLANDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Maç Sonuçları
Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti - Türk Birliği

Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti

Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti
 
Anahtar Kelimeler: Muhtar Türk Cumhuriyetleri, Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti.
 
Kuzey Kafkasya’da Kafkas sıradağlarının orta bölgesinde Rusya Federasyonu’na bağlı özerk bir cumhuriyettir. 1828 yılında Rus hâkimiyetine giren bölgede Balkarlı Türklerden zorla ayrılan Karaçaylı Türklere Rusya Çerkezlerle birlikte bu devleti kurdurmuştur. Yüzölçümü 14.100 km2 olup, nüfusu 415.000’dir. Bunun 31’i Karaçaylı Türk, 10 Adige, 42 Rus’tur. Başşehri Çerkessk olan cumhuriyette Türkler güneyde özellikle Kuban nehri yakınlarında yaşamaktadırlar. Hun, Bulgar Türkleri, Hazarlar, Kıpçaklar’ın torunları olan Karaçaylılar 1800’lü yıllara kadar bölgede kurulan Türk devletleri idaresinde yaşamışlar, 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sonucu yapılan Belgrat Antlaşması ile Ruslar’ın idaresine girmişlerdir. 1822, 1835-1837, 1845-1846, 1853-1855 yıllarındaki isyanlar sonucu binlerce Karaçaylı şehit olmuştur. 1860 yılında bölgede özel bir sistem kuran Ruslar, Türkleri ikiye bölmüş, Karaçaylıları Kuban, Malkarları Terek eyaletine bağlamışlardır. 1873 ve 1900 yıllarında isyan eden Karaçaylıların toprakları ellerinden alınmış, 1917 İhtilâli sonrası Bolşeviklerin verdiği bağımsızlık sözünün tutulmaması üzerine tekrar isyan ederek, 1918’de Kuzey Kafkasya Birleşik Cumhuriyeti’ne katılmışlardır. Kafkasları tekrar ele geçirmek isteyen Bolşeviklere 1920-1922 yılları arasında direnen Karaçaylılar, 1922 yılında Rus işgaline karşı koyamamışlar, Karaçaylılar yeniden Malkarlı Türklerden ayrılarak, Karaçaylıları Çerkezlerle, Malkarlıları Kabardeylerle aynı yönetim altına almışlardır.  1926 yılında Karaçay-Çerkez Özerk Bölgesi olmuş, aynı yıl ve 1932-1934 yıllarında isyan eden Karaçaylıların 40’ı öldürülmüş ve Sibirya’ya sürülmüştür. II. Dünya Harbi’nde de Almanların işgaline uğrayan Karaçay, Almanların çekilmesinden sonra Kızıl Ordu işgâline uğramış ve Almanlara yardım edildiği gerekçesi ile 2 Kasım 1943 tarihinde Sibirya’ya sürülmüştür. 1957 yılında affedilerek yurtlarına geri gelmeye başlamışlardır. Bugün Karaçay’da bağımsızlık yanlısı birçok kuruluş bulunmaktadır. “Karaçay Cemaatı” bunların başını çekmektedir. Ayrıca “Karaçay Gençlik Teşkilâtı” milliyetçi bir teşkilât olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
Kaynak (Source): Bainbridge, Margaret; Dünyada Türkler, Çev. Mehmet Harmancı, Say Yayınları, İstanbul 1995, s. 338 + 1 Harita. Devlet, Nadir; Çağdaş Türk Dünyası, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1989, s. X + 328. Orkun, Hüseyin Namık; Yeryüzünde Türkler, Çınaraltı Yayınları, İstanbul 1944, s. 112. Özkan, Nevzat; Türk Dünyası, Nüfus, Sosyal Yapı, Dil, Edebiyat, Geçit Yayınları, Kayseri 1997, s. VIII + 416. Türk Dünyası El Kitabı, TKAE, Ankara 1976, s. VIII + 1452 + 1 Harita.
 
Haklar (Rights): (Telif ve kullanım hakları ile ilgili bilgiler.) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca hazırlanan tüm içeriğin her türlü ortamda umuma arz yetkisi sınırsız süreyle Kültür Turizm Bakanlığına devredilmiştir.  Bakanlık sonraki zamanlarda hazırlanan içerikle ilgili düzeltme, ekleme, silme veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Kaynağı Hazırlayan Konu Editörü Proje Yöneticisi Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY      Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY    Prof. Dr. Hale KÜNÜÇEN

 

Kaynak: http://www.kulturportali.gov.tr/medya/dokuman/dokumandetay/1120​

 

SıraBaşlık

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
LİBYA GERÇEĞİ....
Prof.Dr.Fethi GEDİKLİ
ZÜHDΒNİN ŞEYHİNE YAKTIĞI AĞIT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
© Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - Tüm hakları saklıdır.