Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
Ma� Sonu�lar�
T�rk��l�k Bayra�� - T�rk Birli�i

T�rk��l�k Bayra��

 

Türkçülük Bayra��
(H. Nihal ATSIZ)

Türk duygusu her Türkçüye en tatl� k�m�zd�r;
Türk ülküsü candan da aziz bayra��m�zd�r.

Bayrak ki onun gölgesi Bozkurtlar� toplar;
Bayrak ki bütün kaybedilen yurtlar� toplar.

Nerden geliyor? Tanr�kut’un ordular�ndan!
Lakin bize bir beyt okuyor kutlu yar�ndan:

Darbeyle gönüllerde yatan ülkü silinmez!
Ats�z yere dü�mekle bu bayrak yere inmez!…

 

Kaynak: http://www.nihal-atsiz.com/yazi/turkculuk-bayragi-h-nihal-atsiz.html​

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.