Menüler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
OY KULLANDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Maç Sonuçları
ZÜHDΒNİN ŞEYHİNE YAKTIĞI AĞIT - Türk Birliği

ZÜHDΒNİN ŞEYHİNE YAKTIĞI AĞIT

 

ZÜHDÎ’NİN ŞEYHİNE YAKTIĞI AĞIT

 

Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ

fgedikli@istanbul.edu.tr

 

                Kütüphanemizdeki 8.8x12.3 cm ebadında mukavva kapaklı, sırtı bez, dikişli, başı sonu eksik, varak numarası konmamış ve üçte biri boş bulunan bir cönkte aşağıdaki ağıtı okuyunca onu okuyucularla buluşturmak istedim. Sülûkini henüz almayan dervişlerden biri, beş yıldır görmediği şeyhinin ölümü ardından duygularını samimi bir biçimde, açık ve yalın bir dille söylemiştir. Şiir 11’li hece kalıbı iledir. İlgi çekicidir ki, şeyhin postuna oğlunun geçmesini de istemektedir. Kendini “Garîb Zühdî” diye tanıtan şair ve şeyhi hakkında bir bilgimiz yoktur. Cönkte herhangi bir tarih kaydı yoksa da on dokuzuncu yüzyılda düzenlendiğini tahmin ediyorum. Gerçi ön kapağın içine kurşunkalemle 1294 tarihi düşülmüşse de bunun ne ifade ettiği açık değildir. Sonradan konulduğu izlenimi vermektedir. Aslında şeyhin ölümünün ardından yakılan bir ağıtsa da, cönke “ilahi” diye kaydedilmiştir. Metinde birçok yazım hatası vardır. Zühdü adlı on dokuzuncu yüzyılda Trabzonlu bir şair varsa da, buradaki Zühdî ile aynı kişi olması bana pek muhtemel gelmiyor. Şimdi nakarat beyti dâhil dokuz beşlikten oluşan bu ağıtla sizi baş başa bırakıyoruz:  

 

“Bir od düşdi benim garîb özüme

Kanlı yaşlar doldı iki gözüme

Hasret kaldım ben şeyhimin yüzüne

Ah azîzim bu cihândan geçdiŋ mi?

Ecel şerbetini alup içdiŋ mi?

 

Yürecüğim külhân gibi yanıyor

Tütünüm semâya çıkup ağıyor

Şeyhimin ateşi beni yakıyor

Ah azîzim bu cihândan geçdiŋ mi?

Ecel şerbetini alup içdiŋ mi?

 

Benim şeyhim gibi şeyh mi bulunur

Gören âşıklarıŋ cânı sevinür

Gafletde kalanlar aŋa yerinür

Ah azîzim bu cihândan geçdiŋ mi?

Ecel şerbetini alup içdiŋ mi?

 

Benim şeyhim oğluŋ dursun posduŋa

Arzulayup gitdiŋ nazlı dosduŋa

Dervişleriŋ bütün yakmak kasdına

Ah azîzim bu cihândan geçdiŋ mi?

Ecel şerbetini alup içdiŋ mi?

 

Ben şeyhimi beş senedir görmedim

Varıp dergâhına yüzüm sürmedim

Hayâtında sülûkimi almadım

Ah azîzim bu cihândan geçdiŋ mi?

Ecel şerbetini alup içdiŋ mi?

 

Hasret kıyâmete kaldı n’eyleyim?

Varıp hallarım kime söyleyim?

Ben kendimi kime teslîm eyleyim

Ah azîzim bu cihândan geçdiŋ mi?

Ecel şerbetini alup içdiŋ mi?

 

 

SıraBaşlık

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
LİBYA GERÇEĞİ....
Prof.Dr.Fethi GEDİKLİ
ZÜHDΒNİN ŞEYHİNE YAKTIĞI AĞIT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
© Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - Tüm hakları saklıdır.