Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
Ma� Sonu�lar�
Karakalpak T�rkleri - T�rk Birli�i

Karakalpak T�rkleri

Karakalpak Cumhuriyeti

Özbekistan Cumhuriyeti’ne ba�l� özerk bir cumhuriyettir. Özbekistan’�n kuzeybat�s�nda yer alan cumhuriyetin nüfusu 423.436 civar�ndad�r. Rus knezlerinin kalabal�k Peçenek boylar�n� hudut boylar�na yerle�tirmesiyle ve Karakalpak giydiklerinden bu adla an�lan topluluk, Türk diyalekti ile konu�an bir Türk boyudur.
 
1925 y�l�nda Kazakistan’a ba�l� muhtar bölge olan Karakalpakistan, 1932 y�l�nda Kazakistan’dan ayr�larak, muhtar cumhuriyet olmu�, 1936 y�l�nda Özbekistan’a ba�lanm��t�r.


 
 Kaynak: http://www.kulturportali.gov.tr/medya/dokuman/dokumandetay/1119

 

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.