Men�ler
Anket
Bizi nereden duydunuz?
OY KULLANDI�INIZ ���N TE�EKK�R EDER�Z
Ma� Sonu�lar�
T�rklerin T�rk�s� - T�rk Birli�i

T�rklerin T�rk�s�

Türklerin Türküsü
(H. Nihal ATSIZ)

Dilek yolunda ölmek Türklere olmaz tasa,
Türk’e boyun e�dirir yaln�z türeyle yasa;
Yedi ordu birle�ip kar��m�zda parlasa
Onu kanla söndürüp parçalar�z, yeneriz .

Biz Tufan� yaratt�k uyku uyurken bat�,
Nuh do�madan ki�nedi ordular�m�z�n at�.
Sorsan �öyle diyecek gök denilen �u çat�:
Türk gücü bir y�ld�r�m Türk bilgisi bir deniz.

Delinse yer, çökse gök yansa kül olsa dört yan,
Yüce dile�e do�ru yine yürürüz yayan.
Y�ld�r�mdan tipiden kas�rgadan y�lmayan,
Ölümlerle e�lenen tunç yürekli Türkleriz…

 

Kaynak: http://www.nihal-atsiz.com/yazi/turklerin-turkusu-h-nihal-atsiz.html

 

S�raBa�l�k

Yazarlar
Halil KURUMAHMUT
L�BYA GER�E��....
Prof.Dr.Fethi GED�KL�
Z�HDΒN�N �EYH�NE YAKTI�I A�IT
Hava Durumu
Piyasalar
Alt?n
� Copyright 2016 Halil KURUMAHMUT - T�m haklar� sakl�d�r.